Tại GlobeCom chúng tôi hướng đến mục tiêu mang đến cho khác hàng sản phẩm có chất lượng nhất, và do đó chúng tôi cung cấp chương trình bảo hành 01 năm với tất cả sản phẩm.
Nếu có bất cứ vấn đề gì về thiết bị và khách hàng muốn hoàn trả, xin hãy điền vào mẫu đơn dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp số RMA cùng với hướng dẫn chi tiết.