Vill du sänka dina kostnader genom att sälja din begagnade utrustning?

GlobeCom har vi resurser för att hjälpa till med bortskaffandet av din IT, vilket minskar dina kostnader och eliminerar det logistiska problemet med att avyttra IT-utrustning.

Vi erbjuder gratis, omfattande och kostnadseffektiva tjänster för fullständigt och säkert avyttring av din utrustning. Genom vårt återköpsprogram köper vi gammal utrustning som kan återanvändas – oavsett varumärke.

För utrustning som inte kan återanvändas, kan vi erbjuda en miljövänlig och säker avhämtning mot en avgift.

Om du har stora mängder av IT-utrustning som du vill sälja – Kontakta oss för ett erbjudande på enterprise@globecom.eu. Vi erbjuder bästa pris och service för din IT-hårdvara och säkerställer miljövänlig hantering av din utrustning.

GlobeCom kommer att arrangera så att din utrustning blir hämtad på plats. Vårt unika återköpsprogram är tillgängligt över hela världen.

Vill du sälja din begagnade hårdvara? Få en offert idag: