Khách hàng có nhiều lý do khác nhau cho việc làm xử lý dữ liệu trên ổ đĩa cứng.Và với bất kể lý do hay mục đích sử dụng nào – chúng tôi đều có cung cấp các dịch vụ tương ứng !
Trong suốt nhiều năm trong lĩnh vực thiết bị công nghệ, chúng tôi hiểu rất rõ về tầm quan trọng của việc xóa dữ liệu trong kinh doanh. Với kinh nghiệm và đội ngũ kĩ thuật dày kinh nghiệm, chúng tôi có một quy trình xử lý dữ liệu chuyên nghiệp.

Thông qua quy trình này, chúng tôi có thể đảm bảo cung cấp giải pháp an toàn nhất để xóa dữ liệu một cách hiệu quả, giá thành hợp lý, an toàn và thân thiện với môi trường. Tất  cả những dữ liệu bí mật, hay nhạy cảm của khách hàng đã được xoá hoàn toàn với phần mềm xóa dữ liệu có chứng nhận kiểm định.

Chúng tôi cung cấp:

  • Xóa bỏ dữ liệu (Blancco)-ổ đĩa cứng sẽ được xóa 5 lần.
  • Định dạng ổ đĩa cứng với chứng nhận từ GlobeCom.
  • Định dạng ổ đĩa cứng với chứng nhận từ HITACHI.
  • Định dạng ổ đĩa cứng với chứng nhận của IBM.
  • Tiêu hủy dữ liệu (STENA TECHNOWORLD).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với chúng tôi qua form dưới đây, hoặc email: datadestruction@globecom.eu