Klimatræ og GlobeCom

 

Vi er meget stolte af vores samarbejde med Klimatræ og for hver 1.000 kg. CO₂ vi i fællesskab sparer miljøet for, planter vi et træ i Danmark.

 

Hjælp klimaet – ét træ ad gangen

 

Visionen bag Klimatræ er at plante så mange træer som overhovedet muligt. Baggrunden for dette ligger der en masse researcharbejde bag, og med den grundtanke om at træplantning menes at være en af de bedste løsninger for at komme klimaforandringerne i forkøbet. Om ikke andet, er dette en løsning hvor vi alle kan være med til at hjælpe.

 

Klimatræ har eksisteret siden 2019

 

At plante flere træer er ikke bare godt, det er også afgørende for at bevare biodiversiteten og sikre vores planets sundhed og fremtid. Her er der 5 årsager der understreger, hvorfor det er så vigtigt:

 

  1. Skaber levesteder: Træer udgør en væsentlig del af mange økosystemer og skaber levesteder for en bred vifte af planter, dyr og insekter. Fra skovbundens mikroorganismer til fugle, pattedyr og insekter, tilbyder træer et varieret og rigt miljø, der understøtter forskellige arter.
  2. Bevarer biodiversiteten: Træer er afgørende for at opretholde og fremme biodiversiteten. De giver mad, husly, og beskyttelse til mange arter, og deres tilstedeværelse bidrager til at opretholde et økosystem i balance. Med færre træer reduceres mangfoldigheden af livsformer, hvilket kan føre til tab af arter og en mindskning af den samlede biodiversitet.
  3. Klimapåvirkning: Udover at understøtte biodiversiteten, spiller træerne en afgørende rolle i at regulere klimaet. De absorberer kuldioxid (CO₂) fra atmosfæren og producerer ilt gennem fotosyntese. Dette hjælper med at reducere drivhusgasemissioner og bremse klimaforandringerne.
  4. Beskytter jorden: Træernes rødder hjælper med at forhindre jorderosion ved at holde jorden på plads. Dette er afgørende for at opretholde frugtbar jord og bevare sundheden i vores økosystemer.
  5. Forbedrer vandkvaliteten: Træer spiller en vigtig rolle i at regulere vandcyklussen og forbedre vandkvaliteten. Deres rødder hjælper med at absorbere overskydende vand og reducere risikoen for oversvømmelser, samtidig med at de filtrerer og renser vandet, der siver ned i jorden.

 

Sammenfattende, er træer en afgørende ressource for vores planet, der understøtter liv i alle dets former. Ved at plante flere træer kan vi ikke kun bevare biodiversiteten, men også beskytte miljøet, klimaet og vores eget velbefindende. Det er en investering i vores fremtidige generationers sundhed og velstand.