Vi hos GlobeCom Data destruksjon, er gode på mange ting – men vi vet også våre begrensninger. Og når det er noe vi ikke kan gjøre, sørger vi for å finne de beste samarbeidspartnerne for å samarbeide med oss for å gi den beste servicen til våre kunder.

Når det gjelder gjenvinning, har vi samarbeidet med de beste i bransjen: STENA TECHNOWORLD – Alle behandlingsanlegg arbeider i henhold til ISO 14001 og de lokale forskriftene – Hvilket er din forsikring om høyest mulig gjenvinningsgrad, høyest mulige miljøhensyn, og best mulig kvalitet.

Hvordan foregår gjenvinningsprosessen?

Først fjerner de alle farlige deler, hvilket skjer gjennom en manuell prosess for å hindre eventuelle miljøforurensninger og sikre renheten av de ferdige delene. Noen av stoffet som fjernes, kan være kvikksølv, kondensatorer, batterier, bly og asbest.

Etter å ha blitt behandlet manuelt, vil delene bli behandlet med den innovative prosessen for videre gjenvinning, som inkluderer PMR anlegget (Precious Metal Recycling) som sikrer en høy effektivitet og gjenvinningsgrad.

Etter fragmentering blir plastmaterialene behandlet i deres innendørs plastgjenvinningssenter, også kalt PRC (Plastic Recycling Center). Resirkulert plast som er i god stand, blir sortert fra plasten som ikke er det; da dette inneholder bromerte flammehemmende stoffer.

Hele denne prosessen avsluttes med en 100% sabotasje-sikker rapport.
Ønsker du å høre mer om denne prosessen eller vår tjeneste – Ta kontakt med oss via vår live chat eller på datadestruction@globecom.eu.