Tại GlobeCom, chings tôi luôn tìm kiếm những người có tài mơ ước được tạo nên sự khác biệt. Nếu như không có vị trí nào cụ thể, xin hãy gửi đơn xin việc tới info@globecom.eu

Việc cần người