BẠN CÓ MUỐN GIẢM CHI PHÍ VÀ PHÍ TỔN BẰNG VIỆC BÁN ĐI NHỮNG THIẾT BỊ PHẦN CỨNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG CỦA BẠN KHÔNG?

Tại Globecom, chúng tôi có mọi điều kiện thuận lợi để thu nhận, kiểm tra và xử lý những thiết bị đã qua sử dụng của khách hàng.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ miễn phí, trọn gói , phí tổn thấp để xử lý hoàn toàn đảm bảo những thiết bị đã đến lúc cần thay thế và phục hồi giá trị của chúng. Qua phương thức mua lại thiết bị, chúng tôi mua những mặt hàng cũ (còn giá trị) – bất kể là nhãn hàng nào.

Với những thiết bị công nghệ không còn giá trị trên thị trường, chúng tôi cung cấp các giải pháp xử lý rác thải công nghệ an toàn và thân thiện với môi trường với mức phí thấp.

Nếu doanh nghiệp có số lượng lớn những thiết bị không sử dụng- hãy liên hệ với chúng tôi tại email : enterprise@globecom.eu.

GlobeCom sẽ sắp xếp để thu gom tất cả thiết bị tại chính địa điểm mà khách hàng lựa chọn.

Chương trình mua lại và tái chế độc quyền của chúng tôi được ứng dụng trên mọi quốc gia trên thế giới.

Đọc để tìm hiểu kỹ hơn tại Lưu kho và thu gom.