Chúng ta đều biết việc loại bỏ các thiết bị cũ không hề đơn giản. Chúng tôi, tại GlobeCom Data Destruction, muốn đơn giản hoá quy trình này bằng cách cung cấp thêm những lựa chọn khác cho khách hàng:

Chúng tôi sẽ:

  • Thu gom thiết bị tại địa điểm của khách hàng
  • Sắp xếp vận chuyển;
  • Đóng gói;

Hơn nữa, chúng tôi còn cung cấp lựa chon lưu kho tại Globecom nếu cần thiết.

Mọi chi tiết về quy trình và dịch vụ của chúng tôi – Xin hãy liên hệ qua cổng livechat hoặc ở datadestruction@globecom.eu.