Tiết kiệm ngân sách và nâng cấp dễ dàng thông qua các hợp đồng thuê ngắn hạn hay dài hạn?

Nếu doanh nghiệp muốn tối đa hóa vốn hiệu quả và linh hoạt trong khi cũng làm giảm chi phí đầu tư ban đầu- việc thỏa thuận thuê với GlobeCom có thể là một lựa chọn chính xác.

Như vậy, doanh nghiệp nên thuê ngắn hạn khi nào?
Nếu doanh nghiệp cần những thiết bị luôn sẵn sàng, đảm bảo trong một thời gian ngắn-một hợp đồng thuê ngắn hạn thiết bị với GlobeCom có thể là giải pháp tạm thời, là bước khởi đầu trong việc đào tạo, kiểm tra, quản lý hay phục hồi về thiết bị.

Và khi nào khách hàng nên chọn giải pháp thuê dài hạn?
Có rất nhiều lợi ích của việc thuê dài hạn các thiết bị điện tử từ GlobeCom. Thuê dài hạn thường là giải pháp tốt nhất khi khách hàng cần các thiết bị mạng cho một thời gian giới hạn, thông thường, từ vài tháng đến 5 năm.

Những lợi thế chính của cho thuê là bảo tồn vốn. Bằng việc giảm thiểu các khoản thanh toán xuống và kiểm soát được chi phí cố định –doanh nghiệp có thể giảm bớt các nguy cơ khủng hoảng vốn hay các hợp đồng ràng buộc, khiến doanh nghiệp không thể bỏ hay thay thế các thiết bị đã lỗi thời.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại email: enterprise@globecom.eu hoặc thông qua kênh livechat trên website.